• Албан ёсны цахим хуудас
"Гүүр" төрийн мэдээллийн хөтөлбөрт аймгийн Засаг даргын орлогч И.Доржсүрэн оролцлоо