• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн Засаг даргын орлогч О.Батжаргал дулаан үйлдвэрлэгч байгууллагуудын үйл ажиллагаатай танилцлаа