• Албан ёсны цахим хуудас
Өвөрхангай аймгийн Хүүхдийн спортын наадамд 1500 гаруй хүүхэд оролцож байна