• Албан ёсны цахим хуудас
Өвөрхангай аймагт хаваржилт хэвийн байна