• Албан ёсны цахим хуудас
Аймаг, сумдын удирдлагууд отрын малчдаа эргэлээ