• Албан ёсны цахим хуудас
Тендерийн урилга
Нийтийн эзэмшлийн талбайн тохижилт / сав, иргэний амрах зориулалттай сандал/ -г гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
...

2019-10-08 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хархорин өрхийн эмнэлэгийн байрны гадна шугам сүлжээний ажил -г гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
...

2019-09-30 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Цанын баазын ажлын зураг төсөв боловсруулах -ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.
...

2019-09-27 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн аудитын газарт тавилга, тоног төхөөрөмж нийлүүлэх -г гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
...

2019-09-26 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Өрхийн эмнэлгүүдэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж -г гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
...

2019-09-26 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хүчирхийллийн хохирогчдод Нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх төвийн гаднах тохижилт -г гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
...

2019-09-23 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Хархорин өрхийн эмнэлгийн байрны их засвар -г гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
...

2019-09-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Зарим эмнэлгүүдэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж нийлүүлэх -ыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.
...

2019-09-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Өрхийн эмнэлгүүдэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж -г гүйцэтгэх тухай үнийн санал ирүүлэхийг урьж байна.
...

2019-09-13 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Эрүүл мэндийн байгууллагуудын түргэн тусламжийн авто машинуудын яаралтай тусламжийн бэлэн байдлыг хангахад шаардагдах тоног төхөөрөмж -ыг нийлүүлэх тухай битүүмжилсэн тендер ирүүлэхийг урьж байна.
...

2019-09-13 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..