• Албан ёсны цахим хуудас
Тендерийн урилга
Тарагт сумын эрүүл мэндийн төвийн засвар, тоног төхөөрөмж
...

2019-05-31 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Тарагт сумын сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын засвар
...

2019-05-31 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Багш хөгжлийн төвийн тоног төхөөрөмж
test...

2019-05-23 22:16:46

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр суманд хүүхэд хамгааллын байр барих
...

2019-05-23 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Баянтээг ХК-ийн нүүрсийг коксжуулж, Био холбогчтой бүрэн шаталттай шахмал түлш үйлдвэрлэх үйлдвэрийг түлхүүр гардуулах нөхцөлтэйгөөр байгуулах
...

2019-05-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн байгууллагуудын засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/
...

2019-05-08 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Эрүүл мэндийн салбарын их засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/
...

2019-05-08 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Боловсрол, соёл, спортын салбарын их засвар, тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/
...

2019-05-08 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..