• Албан ёсны цахим хуудас
Эд хөрөнгийн эрхийн улсыг бүртгэлийн тэмдэгтийн хураамж

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн үйлчилгээнд хураах улсын тэмдэгтийн хураамж, үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

 http://burtgel.ov.gov.mn/%D2%AF%D0%B9%D0%BB%D1%87%D0%B8%D0%BB%D0%B3%D1%8D%D1%8D%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%85%D3%A9%D0%BB%D1%81

2023-05-23 10:28:03