• Албан ёсны цахим хуудас
ИРГЭДИЙН ТӨСӨВ-2023

Швейцарын хөгжлийн агентлаг болон Эгэх хариуцлагын олон улсын түншлэлийн санхүүжилтээр Дэлхийн банк, Дэлхийн зөн байгууллагын хэрэгжүүлж буй  МАСАМ-2 буюу “Монгол улсад нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэх нь” төслийн хүрээнд Өвөрхангай аймгийн иргэдийн төсөв хэвлэгдэн гарлаа. 

2023-04-12 18:13:19