• Албан ёсны цахим хуудас
Цахим үнэмлэхтэй холбоотой үйлчилгээний төлбөр,хураамж

Цахим үнэмлэх 

http://burtgel.ov.gov.mn/%D0%B8%D1%80%D0%B3%D1%8D%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%86%D0%B0%D1%85%D0%B8%D0%BC-%D2%AF%D0%BD%D1%8D%D0%BC%D0%BB%D1%8D%D1%85

2023-05-23 10:29:34