• Албан ёсны цахим хуудас
Гадаад паспорттой холбоотой үйлчилгээний төлбөр, хураамж

Гадаад паспортны хураамж

 http://burtgel.ov.gov.mn/%D0%B3%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B0%D0%B4-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82

2023-05-23 10:30:10