• Албан ёсны цахим хуудас
АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2022 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН МАЯГТ

СУМ, БАЙГУУЛЛАГЫН  АВЛИГАТАЙ ТЭМЦЭХ ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР БОЛОН АВЛИГЫН ЭСРЭГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 2022  ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТИЙН МАЯГТЫГ ТАТАЖ АВНА УУ.

 

 

2022-10-27 15:18:55