• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн хэмжээнд 2020 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр нийт 190 төсөл арга хэмжээнд 6,0 тэрбум төгрөг зарцуулагдахаар төлөвлөсөн.

. Одоогийн байдлаар ажлын явц 75 хувийн гүйцэтгэлтэй байна. Энэ жилийн хувьд санхүүжилт эх үүсвэртэй холбоотойгоор төлөвлөгдсөн ажлууд хойшлогдоод байна. 

2020-08-02 00:00:00