• Албан ёсны цахим хуудас
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 703,0 сая төгрөгийг 2019, 2020 онуудад хог тээврийн авто машин, нийтийн тээврийн шинэчлэлд зарцуулсан
2020-08-02 00:00:00