• Албан ёсны цахим хуудас
Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2,0 тэрбум төгрөгөөр 2019, 2020 онуудад тус бүр 150 буюу 300 хүүхдийн цэцэрлэг баригдаж ашиглалтад орлоо
2020-08-02 00:00:00