• Албан ёсны цахим хуудас
АЙМГИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2022 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНД ОЛОН НИЙТИЙН САНАЛЫГ АВАХ “ИРГЭН ТАНЫ ОРОЛЦОО” СЭДЭВТ НЭЭЛТТЭЙ ХЭЛЭЛЦҮҮЛТ ХҮРЭЛЦЭН ИРЭХИЙГ УРЬЖ БАЙНА.

Хэлэлцүүлэг аймгийн Мэдээлэл шуурхай удирдлагын төвд 2021.0.02-ны өдрийн 14:00 цагаас болно. Хэлэлцүүлэгт аймгийн Засаг дарга, аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга, ажлын хэсгийнхэн, багийн Засаг дарга нар, иргэдийн төлөөлөл оролцоно. 

ИРГЭН ТА ОНХС-ИЙН БҮХИЙ Л ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦСОНООР ХЯНАЛТ ТАВИХ БОЛОМЖТОЙ.

2021-07-21 00:00:00