• Албан ёсны цахим хуудас
Өвөрхангай аймгийн Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2021 онд хийгдэж буй ажлуудын явцын мэдээлэл

http://www.uvurkhangai.mn/investment/3 Энэхүү холбоосоор орж мэдээлэл авна уу.  

2021-08-04 00:00:00