• Албан ёсны цахим хуудас
Сумдын орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2021 оны батлагдсан төсөв, санхүүжилт

http://www.uvurkhangai.mn/investment/4 Дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү холбоосоор авна уу. 

2021-08-10 00:00:00