• Албан ёсны цахим хуудас
ИРГЭДЭЭС САНАЛ АВЧ БАЙНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Төсвийн тухай хуулийн дагуу Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2024 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээнд саналаа өгнө үү.

Та доорх холбоос дээр дарж саналаа өгөх боломжтой.

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль, Төсвийн тухай хуулийн дагуу Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2024 онд хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээнд саналаа өгнө үү.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSef1pzBAomC7k6Mr-4Vizt8m-60bpwuJC_ZD06IQ5Ww1SxRbQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

2023-11-13 17:22:52