• Албан ёсны цахим хуудас
Төсвийн гүйцэтгэл
Төсвийн Ерөнхийлөн захирагчийн 2022 оны 07-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
...

2022-08-07 16:54:13

Дэлгэрэнгүй..
Төсөвт байгууллагуудын 2022 оны 05-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
...

2022-07-07 16:04:04

Дэлгэрэнгүй..
Төсөвт байгууллагуудын 2022 оны 02-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
...

2022-06-02 16:51:27

Дэлгэрэнгүй..
Төсөвт байгууллагуудын 2022 оны 04-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
...

2022-05-30 18:46:46

Дэлгэрэнгүй..
Төсөвт байгууллагуудын 2022 оны 03-р сарын төсвийн гүйцэтгэл
...

2022-05-30 18:43:40

Дэлгэрэнгүй..
2022 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 1 дүгээр сарын мэдээ
...

2022-03-01 16:45:55

Дэлгэрэнгүй..
2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 12 дугаар сарын мэдээ
...

2021-01-20 15:45:25

Дэлгэрэнгүй..
2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 11 дүгээр сарын мэдээ
...

2020-12-07 17:13:24

Дэлгэрэнгүй..
2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 10 дугаар сарын мэдээ
...

2020-11-10 15:49:28

Дэлгэрэнгүй..
2020 оны төсвийн гүйцэтгэлийн 9 дүгээр сарын мэдээ
...

2020-10-02 10:06:01

Дэлгэрэнгүй..