• Албан ёсны цахим хуудас
Цахим хэлбэрээр үзүүлэх үйлчилгээний жагсаалт

Байгууллагын нэр

Цахим системд шилжүүлсэн үйлчилгээний тоо

“E-Mongolia” цахим системд шилжсэн үйлчилгээний нэр

 1.  

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтэс

1

1.Согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох,сунгах

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтэс

3

1.Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд үнэмлэх олгох, сунгах хүсэлт хүлээж авах

2.Ерөнхий боловсролын сургууль болон сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг хүчингүй болгох /АНН/

3.Ерөнхий боловсролын сургууль болон сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах /АНН/

 1.  

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

5

1.Байгаль орчны нөлөөллийн ерөнхий үнэлгээ

2.Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргуулах хүсэлт хүлээн авах

3.Ус хэрэглэгчид цооног өрөмдөх, худаг гаргах зөвшөөрөл олгох

4.Усны мэргэжлийн байгууллагын эрх олгох талаар дүгнэлт, Засаг даргын тодорхойлолт гаргах

5. Рашаан ашиглуулах зөвшөөрөл олгох /АНН/

 1.  

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар

5

1.Барилга байгууламжийн бүртгэлийн мэдээлэл, лавлагаа авах

2.Барилга, байгууламжийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд хаяг дугаар олгох

3.Барилгын үйл ажиллагааг эхлүүлэх зөвшөөрөл олгох, ашиглалтанд оруулах холбоотой үйлчилгээнүүд

4.Газрын орц, гарц хаасан, зөвшөөрөлгүй тэлсэн зөрчлийг мэдээлэх

5.Газрын харилцаа, барилга хот байгуулалтын газрын архивын лавлагаа авах үйлчилгээ

 1.  

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Онцгой байдлын газар

2

1.Ажлын байрны галын аюулгүй байдлын дүгнэлт гаргах

2.Барилга байгууламжийн зураг төсөлд хяналт хийсэн дүгнэлт

 1.  

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн газар

1

1.Тусгай зөвшөөрөл хүссэн газарт гаргах цагдаагийн байгууллагын дүгнэлт (Хяналтын камер)

 1.  

“Онги-Ус суваг” ОНӨААТҮГ

2

1.Цэвэр, бохир усны шугамын тодруулга хийх

2.Шинэ, хуучин барилгад төвлөрсөн шугамнаас цэвэр, бохир ус, дулаан хангамжийн техникийн нөхцөл олгох, сунгах

 1.  

“Онги-Таац голын сав газар”-ын захиргаа

6

1.Ус ашиглуулах дүгнэлт гаргах

2.Ус ашиглах зорилгоор цооног өрөмдөх, худаг гаргах зөвшөөрөл авах

3.Ус ашиглах зөвшөөрөл олгох

4.Усны сан бүхий хамгаалалтын бүсэд давхцалтай эсэх лавлагаа

5.Хаягдал ус хаях, зайлуулах зөвшөөрөл авах

6.Хаягдал усны дүгнэлт гаргуулах

 1.  

Автотээврийн үндэсний төвийн Өвөрхангай аймаг дахь салбар

3

1.Авто тээврийн хэрэгслийг улсын бүртгэлээс хасуулах

2.Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ нөхөн олгох хүсэлт хүлээн авах

3.Авто тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээ солих үйлчилгээ

 1.  

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Хууль, эрх зүйн хэлтсийн Архивын тасаг

14

1.Газар олголтын баримтын хуулбар

2.Гэрчилгээний дүн, элсэлт, хуваарилалтын лавлагаа, хуулбар

3. Дайн байлдаанд оролцсон ахмад дайчдын лавлагаа

4.Захирамжлалын баримт бичгийн лавлагаа (захирамж, тогтоол, тушаал, шийдвэр)

5.Нотариатын баримтын хуулбар

6.Орон сууцны холбогдолтой баримтын лавлагаа

7.Хурлын тэмдэглэлийн лавлагаа олгох (удирдлагын цаасан суурьтай баримт)

8.Хөдөлмөр эрхлэлтийн лавлагаа

9.Цалингийн тодорхойлолт

10.Шагналын болон ажил байдлын тодорхойлолт

11.Өмч хувьчлалтай холбогдох баримтын лавлагаа

12. Өрх, хүн амын бүртгэл тооллогын лавлагаа

13.“Хөдөлмөрийн төлөө” сонины хуулбар

14.Байгууллагын хэвлэмэл хуудасны эх загварыг бэлтгүүлэх, хянуулах, хэвлүүлэх зөвшөөрөл /АНН/

 1.  

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Боловсрол, шинжлэх ухааны газар

1

1.Ерөнхий боловсролын сургууль болон сургуулийн өмнөх боловсролын сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн хугацааг сунгах болон хүчингүй болгох дүгнэлт гаргуулах хүсэлт

 1.  

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Эрүүл мэндийн газар

1

1.Эрүүл мэндийн байгууллагуудын тусгай зөвшөөрөл

 1.  

Аймгийн Засаг даргын дэргэдэх Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар

1

1.Хөдөлмөр эрхлэлтийн нийтлэг үйлчилгээ

 1.  

“Эрдэнэт, Булганы цахилгаан түгээх станц” ТӨХК

1

1.Цахилгааны техникийн нөхцөл олгох (хүчдэлийн түвшин 0.4кВ)

 1.  

Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газар

21

1.Авто замд орц, гарц, нийтийн эзэмшлийн талбайд зогсоолын талбай шинээр гаргах

2.Ажилласан жилийн лавлагаа

3.Арьс ширний урамшуулалд хамрагдах хүсэлт

4-16.Багийн Засаг даргын оршин суугаа газрын хаягийн тодорхойлолт (13 баг тус тусдаа)

17.Газар тариалан эрхлэгчдийн тамга захиалах

18.Малчны өрхийн тамга авах хүсэлт

19. Ноосны урамшуулалд хамрагдах хүсэлт

20.Тамхины худалдан борлуулах тусгай зөвшөөрөл

21. Өргөдөл, гомдол, санал хүсэлт гаргах

 

2022-09-21 12:24:38