• Албан ёсны цахим хуудас
71 байгууллагын 830 үйлчилгээг төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем E-Mongolia-гаас авах боломжтой.

E-Mongolia системд Монгол Улсын насанд хүрсэн иргэдийн 73% буюу 1.5 сая хэрэглэгч бүртгэлтэй байгаа бол 1.3 сая иргэн гар утасны аппликэйшнийг тогтмол хэрэглэж байна. Иргэн, ААН-үүд 71 байгууллагын 830 үйлчилгээг төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем E-Mongolia-гаас авах боломжтой боллоо. Иргэд Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолтыг хамгийн олон удаа авсан байна. 

2023-03-28 18:17:17