• Албан ёсны цахим хуудас
Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн ажилтанд мэргэшлийн зэрэг олгох шалгуур үзүүлэлтийг тогтоох тухай
2020-06-12 11:49:26