• Албан ёсны цахим хуудас
Сургалт семинар
Хууль, эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө 2022
...

2022-06-20 18:06:57

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах чиглэлээр 2019 онд зохион байгуулах сургалтын нэгдсэн төлөвлөгөө
...

2019-09-30 20:11:32

Дэлгэрэнгүй..
Хууль, эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө/2019он/
...

2019-09-27 15:55:18

Дэлгэрэнгүй..
Хууль, эрх зүйн сургалт, сурталчилгааны ажлын нэгдсэн төлөвлөгөө/2018он/
...

2019-09-27 14:53:17

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн албан хаагчдыг чадавхжуулах сургалтын төлөвлөгөө/2018 он/
...

2019-09-26 16:25:55

Дэлгэрэнгүй..
2018 оны сургалт, семинарын нэгдсэн төлөвлөгөө
...

2019-09-26 16:15:19

Дэлгэрэнгүй..