• Албан ёсны цахим хуудас
Улсын төсөв:
Хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээний нэр Батлагдсан төсөвт өртөг Санхүүжилтийн хэмжээ Гүйцэтгэгчийн нэр Гэрээний дүн Гэрээ байгуулсан огноо Ажлын явц
21 Цэцэрлэгийн барилга 150 ор /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 2,000,000,000 ₮ 800,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан
22 Сургуулийн барилга урлаг заал, номын сан бүхийн өргөтгөлийн барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 2,000,000,000 ₮ 800,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан
23 Сургуулийн барилгын өргөтгөл, 320 суудал /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 7,411,700,000 ₮ 950,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан
24 Сургуулийн барилга 320 суудал, спорт заал /Өвөрхангай, Хужирт сум/ 7,411,700,000 ₮ 1,000,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан7411700
25 Спорт залны барилга, 250 суудал /Өвөрхангай, Хархорин сум 2 дугаар сургууль/ 1,200,000,000 ₮ 600,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан
26 Спортзалны барилга, 250 суудал /Өвөрхангай, Хархорин сум 1 дүгээр сургууль/ 1,200,000,000 ₮ 600,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан
27 Арвайхээр суманд 250 суудалтай спорт залны барилга барих 1,200,000,000 ₮ 600,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан
28 Арвайхээр сумыун хуучин орон сууцны дахин төлөвлөлт, дэд бүтэц 1,000,000,000 ₮ 200,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан
29 Арвайхээр суманд гэр хорооллын цэвэр бохир усны шугам сүлжээний холболт 1,500,000,000 ₮ 1,500,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан
30 Хархорин суманд үерээс хамгаалах далан суваг 2,000,000,000 ₮ 200,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан
31 Хжирт суманд ус цаг уур орчны шинжилгээний төвийн барилга барих 450,000,000 ₮ 200,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан
32 Сумдын Засаг даргын Тамгын газрын тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл 100,000,000 ₮ 100,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан
33 Хархорин суманд аврах гал унтраах ангийн барилга барих 2,990,000,000 ₮ 1,070,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан
34 нарийнтээл сумын биеийн тамирын талбайн шинэчлэл 500,000,000 ₮ 500,000,000 ₮ - 0000-00-00 Тендер зарлагдсан
35 Эрүүл мэндийн салбарын тоног төхөөрөмж /Өвөрхангай/ 500,000,000 ₮ 398 ₮ "Баянгол мед" ХХК "Гүн тулга" ХХК Эксперсс оношолгооны төв ХХК "Богдын буян" ХХК "Еврофарм" ХХК "Баянгол мед" ХХК 398 ₮ 2021-06-15 100%
36 Эрүүл мэндийн салбарын их засвар /Өвөрхангай/ 400,000,000 ₮ 369 ₮ Баяндөхөмийн хурд ХХК Арвайншагшаа ХХК Арвайншагшаа ХХК Хүүшийн гэгээ ХХК Хануй хангай ХХК Хануй хангай ХХК Арвайншагшаа ХХК 369 ₮ 2021-08-01 100 хувь
37 Зооноз өвчин судлалын төвийн барилга /Өвөрхангай, Арвайхээр сум/ 1,800,000,000 ₮ 200,000,000 ₮ Оазислэнд констракшн ХХК 1,745,973,099 ₮ 2021-06-20 20%
38 Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл /Өвөрхангай, Хужирт сум/ 1,000,000,000 ₮ 1,000,000,000 ₮ Воком констракшн ХХК 999,999,136 ₮ 2021-07-01 30%
39 Эрүүл мэндийн төвийн барилгын өргөтгөл /Өвөрхангай, Богд сум/ 1,000,000,000 ₮ 1,000,000,000 ₮ Дуутын нуруу ХХК 1,000,000,000 ₮ 2021-06-02 80%
40 Сумын төвийн 10 кВ-ын шугам /Өвөрхангай, Бүрд сум/ 100,000,000 ₮ 89,448,693 ₮ Гарьдсистемс ХХК 89,448,693 ₮ 2021-05-27 100%