• Албан ёсны цахим хуудас
Төрийн албаны тухай хуулийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой батлагдсан дүрэм, журмууд

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ШИНЭЧИЛСЭН ХУУЛИЙН ДАГУУ ГАРСАН ЭРХ ЗҮЙН АКТ энд дарж үзнэ үү        https://csc.gov.mn/s/72/862

 

УИХ-ын тогтоолоор батлагдсан дүрэм, журмууд


Засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан дүрэм, журмууд


         ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИД МӨНГӨН УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ЖУРАМ /Засгийн газрын 2019.01.9-ний өдрийн 5 дугаар тогтоол/

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, Төрийн албаны зөвлөлийн даргын хамтарсан тушаал


Төрийн албаны зөвлөлийн тогтоолоор батлагдсан дүрэм, журмууд


Хууль


2019-04-04 02:00:00