• Албан ёсны цахим хуудас
2023 оны II улирлын Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын бүртгэл эхэллээ.
2023 оны II улирлын Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын бүртгэл эхэллээ.
Бүртэл 2023 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрөөс 2023 оны 05 дугаар сарын 04-ний өдөр хүртэл цахимаар явагдана. Бүртгүүлэх иргэд Төрийн албаны зөвлөлийн csc.gov.mn цахим сайтаар орж бүртгүүлнэ үү. https://exam.csc.gov.mn/
2023-04-19 11:01:44