• Албан ёсны цахим хуудас
Орон нутгийн хөгжлийн сан
Арвайхээр сумын #Иргэдийн_санал-аар 2019 оны ОНХС-ийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалтыг танилцуулж байна.
...

2020-04-20 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Арвайхээр сумын #Иргэдийн_санал-аар 2019 оны ОНХС-ийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн хөрөнгө оруулалтыг танилцуулж байна.
...

2020-04-20 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2019 оны хөрөнгийн зарцуулалтад хийсэн аудитын тайлан
...

2020-03-18 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Таны оролцоо нутгийн хөгжил
...

2019-05-13 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..