• Албан ёсны цахим хуудас
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ХААГЧИЙГ ШИЛЖҮҮЛЭХ, СЭЛГЭН АЖИЛЛУУЛАХ ТУХАЙ ЗАР

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Төрийн албаны зөвлөлийн 2023 оны 25 дугаар тогтоолоор батлагдсан Төрийн албаны шалгалт өгөх болзол болон шатлан дэвшүүлэх, сонгон шалгаруулах журмын 4 дүгээр зүйлийн 4.2-т заасны дагуу төрийн өөр байгууллага, нэгж хооронд шилжин ажиллахыг хүссэн төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчдыг дараах албан тушаалд холбогдох материалаа цахим шуудангаар ирүүлэхийг урьж байна.

            Тавигдах болзол, шаардлага:

 • төрийн жинхэнэ албан тушаалд зохих ёсоор томилогдсон байх;
 • зарлагдсан албан тушаалтай адил төрөл болон адил ангилалд ажилладаг байх;
 • зарлагдсан албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлагыг хангасан байх.

Бүрдүүлэх материал:

 • Төрийн албан хаагчийн анкет;
 • Иргэний үнэмлэхийн хуулбар;
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/, хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах;
 • Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг;
 • Нийгмийн даатгалын дэвтэр /Хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар, цахим лавлагаа;
 • Албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэрийн хуулбар;
 • Төрийн жинхэнэ албаны тангараг өргөсөн “Тангаргийн хуудас” хуулбар;
 • Сүүлийн гурван жилийн төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ;
 • Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт /e-mongolia–аас татан авах/.

Материал хүлээн авах:

 • Хугацаа: Ажлын 5 хоног, 2023 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл
 • Хүлээн авах хаяг: Ажлын байрны жагсаалтад оруулсан тухайн байгууллагын цахим шуудан
 • Холбоо барих утас: Ажлын байрны жагсаалтад оруулсан тухайн байгууллагын утас

 

Шилжүүлэх, сэлгэн авах ажлын байрны жагсаалт:

Байгууллага

Дотоод нэгж

Албан тушаал

Орон тоо

Албан тушаалын

Албан тушаалын тодорхойлолтод заасан тусгай шаардлага

Материал хүлээн авах байгууллагын албан ёсны мэйл хаяг, холбоо барих утасны дугаар

төрөл

ангилал, зэрэглэл

Боловсрол

Мэргэжил

Мэргэшил

Туршлага

 

 

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛ

 

 1.  

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

-

Хайрхандулаан сумын Байгаль хамгаалагч

1

гүйцэтгэх

ТЗ-9

Бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсролтой байх

Бүрэн дунд боловсролтой бол мэргэжил шаардахгүй

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын чиглэлээр мэргэшсэн бол давуу тал болно.

 

Uvurkhangainature@gmail.com

 

88068338, 94097770

 

 1.  

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

-

Нарийнтээл сумын Байгаль хамгаалагч

1

гүйцэтгэх

ТЗ-9

Бүрэн дунд болон түүнээс дээш боловсролтой байх

Бүрэн дунд боловсролтой бол мэргэжил шаардахгүй

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын чиглэлээр мэргэшсэн бол давуу тал болно.

 

Uvurkhangainature@gmail.com

 

88068338, 94097770

 

 1.  

Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

-

Хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын мэргэжилтэн

1

Гүйцэтгэх

Дэс түшмэл ТЗ-9

Бакалавр болон түүнээс дээш зэрэгтэй байх

-хэмжилзүй;

-менежмент ба удирдахуй /041301-041303/;

-инженерчлэл, үйлдвэрлэл, зохион бүтээлт /07/;

-мэдээлэл, харилцаа холбооны технологи /06/;

-байгалийн шинжлэх ухаан, математик, статистик /05/

Төрийн албаны богино, дунд хугацааны сургалтад хамрагдаж төгссөн байх

-Туслах түшмэлийн албан тушаалд ажилласан бол давуу тал болно.

-Улсын шалгагчийн эрх авсан байна.

Uvurkhangai@masm.gov.mn

 

70322320, 88018150

 

 1. уЯ

Уянга сумын Засаг даргын Тамгын газар

 

Нийгмийн бодлогын  мэргэжилтэн

1

гүйцэтгэх

ТЗ-9

Дээд боловсролтой

-боловсрол /011/
-эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал /09/

-хүмүүнлэг /022/
-социологи, соёл судлал /0314/

-төрийн удирдлага /041303/

-гэр бүл судлал

Нийгмийн ухааны салбарын сургалтад хамрагдсан бол давуу тал болно

мэргэжлээрээ ажилласан бол давуу тал болно

uyangazdtg@gmail.com,

                                               www.uyanga.ov.gov.mn,                                 

 

Холбоо барих утас: 99107658

 

 

 

2023-05-19 17:03:35