• Албан ёсны цахим хуудас
Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар
Өвөрхангай аймгийн Төгрөг сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.
...

2018-05-24 09:38:40

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам /2013.04.11/
...

2018-05-21 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгарууулах журам/2003.05.08/
...

2018-05-20 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..