• Албан ёсны цахим хуудас
УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

 

 

 

 

 

Зарлагдсан ажлын байр

Байгууллага Дотоод нэгж Албан тушаалын нэршил Албан тушаалын ангилал зэрэглэл Хариуцсан асуудал Албан тушаалын тодорхойлолт Орон тоо Ажлын байрны төлөв Бүртгэлийн төлөв Үр дүн  
1 Өвөрхангай Нийгмийн даатгалын хэлтэс Хужирт сумын нийгмийн даатгалын тасаг Удирдах ТЗ - 8 Хужирт сумын Нийгмийн даатгалын тасгийн дарга бөгөөд тэтгэвэр тэтгэмжийн байцаагч  Файл үзэх 1
Нээлттэй
   

https://hh.csc.gov.mn/view/87c318d4-1898-48aa-b061-f8f0408a5118

https://hh.csc.gov.mn/view/87c318d4-1898-48aa-b061-f8f0408a5118

2023-05-08 18:37:19