• Албан ёсны цахим хуудас
Шалгалтын зар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Төрийн жинхэнэ албаны удирдах албан тушаал (Нийгмийн даатгалын хэлтсийн Хужирт сумын нийгмийн даатгалын тасгийн дарга)-ын дэс түшмэлийн сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалт зарлагдлаа. Тусгай шалгалтын бүртгэл 2023 оны 05 дугаар сарын 02-ны өдрийн 09.00 цагаас 05 дугаар сарын 15-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл ажлын 10 хоног цахимаар бүртгэнэ. Шалгалтыг 2023 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдөр зохион байгуулна. Сонгон шалгаруулалтын зарын дэлгэрэнгүй мэдээллийг Төрийн албаны зөвлөлийн [https://csc.gov.mn/home цахим сайт, Өвөрхангай аймгийн [http://www.uvurkhangai.gov.mn цахим сайт болон мөн доорх холбоосоор орж авна уу.
2023-05-02 15:00:00