• Албан ёсны цахим хуудас
Шалгалтын зар
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Төрийн жинхэнэ албаны ахлах түшмэлийн удирдах албан тушаалын 1 сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалт зарлагдлаа. Тусгай шалгалтын бүртгэл 2023 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 09.00 цагаас 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл ажлын 10 хоног цахимаар явагдана. Шалгалтыг 2023 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр зохион байгуулна. Сонгон шалгаруулалтын зарын дэлгэрэнгүй мэдээллийг Төрийн албаны зөвлөлийн csc.gov.mn цахим сайт, Өвөрхангай аймгийн www.uvurkhangai.gov.mn цахим сайтаас болон мөн доорх холбоосоор орж авна уу.
2023-06-02 17:27:55