• Албан ёсны цахим хуудас
УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Зарлагдсан ажлын байр

Байгууллага Дотоод нэгж Албан тушаалын нэршил Албан тушаалын ангилал зэрэглэл Хариуцсан асуудал Албан тушаалын тодорхойлолт Орон тоо Ажлын байрны төлөв Бүртгэлийн төлөв Үр дүн  
1 Өвөрхангай аймгийн Богд сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал ИТХ Удирдах ТЗ – 5 Богд сумын иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын нарийн бичгийн дарга  Файл үзэх 1
Нээлттэй
   

 

2023-06-08 19:56:48