• Албан ёсны цахим хуудас
Өвөрхангай аймгийн Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын Хужирт сумын Байгаль хамгаалагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
2020-09-30 12:42:05