• Албан ёсны цахим хуудас
Өвөрхангай аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Эм биобэлдмэлийн хяналтын улсын байцаагчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
2020-12-25 12:21:57