• Албан ёсны цахим хуудас
Өвөрхангай аймгийн Боловсрол, соёл, урлагийн газрын Хөгжим, бүжгийн боловсрол хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
2020-12-25 12:28:28