• Албан ёсны цахим хуудас
Хархорин сумын Засаг даргын Тамгын газрын Соёл, аялал жуулчлал хариуцсан мэргэжилтний албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
2021-01-18 14:12:53