• Албан ёсны цахим хуудас
ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

 

 

 

 

 

 

 

 

Зарлагдсан ажлын байр

Байгууллага Дотоод нэгж Албан тушаалын нэршил Албан тушаалын ангилал зэрэглэл Хариуцсан асуудал Албан тушаалын тодорхойлолт Орон тоо Ажлын байрны төлөв Бүртгэлийн төлөв Үр дүн  
1 Өвөрхангай аймгийн татварын хэлтэс Бичил татвар төлөгчтэй харилцах тасаг Гүйцэтгэх ТЗ – 7 Хайрхандулаан сумын Татварын улсын байцаагч  Файл үзэх 1
Нээлттэй
   
2 Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын сумын Засаг даргын тамгын газар Засаг даргын Тамгын газар Гүйцэтгэх ТЗ - 9 Соёл, аялал жуучлал хариуцсан мэргэжилтэн  Файл үзэх 1
Нээлттэй
   
3 Өвөрхангай аймгийн Баян-Өндөр сумын Засаг даргын Тамгын газар Засаг даргын Тамгын газар Гүйцэтгэх ТЗ - 9 Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн  Файл үзэх 1
Нээлттэй
   
4 Өвөрхангай аймгийн Өлзийт сумын Засаг даргын тамгын газар Засаг даргын Тамгын газар Гүйцэтгэх ТЗ - 9 Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  Файл үзэх 1
Нээлттэй
   
5 Өвөрхангай аймгийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар ГБХЗХГ Гүйцэтгэх ТЗ - 9 Хүүхдийн хөгжил, оролцоо хариуцсан мэргэжилтэн  Файл үзэх 1
Нээлттэй
   
6 Өвөрхангай Нийгмийн даатгалын хэлтэс Үйлчилгээний тасаг Гүйцэтгэх ТЗ - 9 Нарийнтээл сумын Нийгмийн даатгалын байцаагч  Файл үзэх 1
Нээлттэй
   
7 Өвөрхангай аймгийн Соёл, урлагийн газар Соёл, урлагийн хэлтэс Гүйцэтгэх ТЗ - 9 Соёл, гэгээрлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн  Файл үзэх 1
 
   
 

 

 

 

 

https://hh.csc.gov.mn/view/55eb2e8a-2410-43ab-b864-65932a4b9d8e

 

2023-05-08 19:03:56