• Албан ёсны цахим хуудас
Шалгалтын зар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Төрийн жинхэнэ албаны туслах түшмэлийн гүйцэтгэх албан тушаалын 1 сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалт зарлагдлаа. Тусгай шалгалтын бүртгэл 2023 оны 05 дугаар сарын 22-ны өдрийн 09.00 цагаас 06 дугаар сарын 05-ны өдрийн 17.00 цаг хүртэл ажлын 10 хоног цахимаар явагдана. Шалгалтыг 2023 оны 06 дугаар сарын 09-ний өдөр зохион байгуулна. Сонгон шалгаруулалтын зарын дэлгэрэнгүй мэдээллийг Төрийн албаны зөвлөлийн https://csc.gov.mn/ цахим сайт, Өвөрхангай аймгийн http://www.uvurkhangai.gov.mn/ цахим сайтаас болон мөн доорх холбоосоор орж авна уу.
https://hh.csc.gov.mn/?sector_id=02001042&offset=1&limit=10

2023-05-23 09:36:07