• Албан ёсны цахим хуудас
Ил тод байдал
Мэдээлэл хариуцагчийн эзэмшиж байгаа газрын мэдээлэл
Нэр Хавсралт
1 Ахмад настны хөгжлийн төв татах
2 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар татах