• Албан ёсны цахим хуудас
Төсвийн төлөвлөлт
Аймгийн 2024 оны төсөв батлах тухай ИТХурлын Тогтоол
Аймгийн 2024 оны төсөв батлах тухай ИТХурлын Тогтоол...

2023-12-06 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн 2023 оны төсөвт тодотгол хийх тухай ИТХурлын Тогтоол
Аймгийн 2023 оны төсөвт тодотгол хийх тухай ИТХурлын Тогтоол...

2023-06-30 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн 2023 оны төсөв батлах тухай ИТХурлын Тогтоол
...

2022-12-12 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн 2022 оны төсвийн тодотгол хийх тухай
...

2022-05-20 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн 2022 оны төсөв батлах тухай ИТХ-ын тогтоол
...

2021-12-05 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн 2021оны төсвийн тодотгол хийх тухай
...

2021-07-23 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн 2021 оны төсөв батлах тухай ИТХурлын Тогтоол
...

2021-01-13 13:31:47

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн 2020 оны төсвийн тодотгол хийх тухай
...

2020-09-28 16:01:00

Дэлгэрэнгүй..
2020 оны төсөв батлах тухай аймгийн ИТХ-ын тогтоол
...

2020-01-30 10:50:57

Дэлгэрэнгүй..
Аймгийн 2019 оны төсөв батлах тухай (ИТХ-ын тогтоол)
...

2019-04-17 10:00:50

Дэлгэрэнгүй..