• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаал
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
361 А/17 ЗДТГ-ын дэргэдэх Гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийг байгуулах тухай 2016-04-11 ҮЗЭХ
362 А/16 Нэмэгдэл шинэчлэн тогтоох тухай 2016-04-11 ҮЗЭХ
363 А/15 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-04-11 ҮЗЭХ
364 А/14 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-03-18 ҮЗЭХ
365 А/13 Шагнах тухай 2016-03-17 ҮЗЭХ
366 А/12 Цалингийн зэрэглэл өөрчлөх тухай 2016-03-16 ҮЗЭХ
367 А/11 Шагнах тухай 2016-03-04 ҮЗЭХ
368 А/10 Цалингийн зэрэглэл өөрчлөх нэмэгдэл шинэчлэн олгох тухай 2016-03-01 ҮЗЭХ
369 А/09 Төрийн архивын баримтад тооллого хийх тухай 2016-02-23 ҮЗЭХ
370 А/08 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 2016-02-04 ҮЗЭХ
371 А/07 Шагнах тухай 2016-02-03 ҮЗЭХ
372 А/06 Шагнах тухай 2016-02-03 ҮЗЭХ
373 А/05 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-02-03 ҮЗЭХ
374 А/04 Төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдлийг нөхөн олгох тухай 2016-02-02 ҮЗЭХ
375 А/03 Цалинтай чөлөө олгох тухай 2016-01-22 ҮЗЭХ
376 А/02 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-01-18 ҮЗЭХ
377 А/01 Цалин тогтоох тухай 2016-01-18 ҮЗЭХ