• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаал
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
241 А/18 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-05-01 ҮЗЭХ
242 А/17 Олон Улсын хуралд оролцуулах тухай 2018-05-01 ҮЗЭХ
243 А/16 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-04-23 ҮЗЭХ
244 А/15 Шагнах тухай 2018-04-23 ҮЗЭХ
245 А/14 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-04-18 ҮЗЭХ
246 А/13 Гэр бүлийн зөвлөл байгуулах тухай 2018-04-12 ҮЗЭХ
247 А/12 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-04-09 ҮЗЭХ
248 А/11 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-04-04 ҮЗЭХ
249 А/10 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-03-19 ҮЗЭХ
250 А/09 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-03-06 ҮЗЭХ
251 А/08 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-02-26 ҮЗЭХ
252 А/07 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-02-26 ҮЗЭХ
253 А/06 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 2018-02-14 ҮЗЭХ
254 А/05 Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийтлэг үйлчилгээний бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай 2018-02-08 ҮЗЭХ
255 А/04 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-01-31 ҮЗЭХ
256 А/03 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-01-25 ҮЗЭХ
257 А/02 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-01-17 ҮЗЭХ
258 А/01 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-01-17 ҮЗЭХ
259 А/43 Хэвлэмэл хуудасны нэр төрөл, индекс батлах тухай 2017-12-26 ҮЗЭХ
260 А/42 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай 2017-12-26 ҮЗЭХ
261 А/41 Эргэлийн хөрөнгө актлах тухай 2017-12-25 ҮЗЭХ
262 А/40 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-25 ҮЗЭХ
263 А/39 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-25 ҮЗЭХ
264 А/38 Журам батлах тухай 2017-12-21 ҮЗЭХ
265 А/37 Хүүхдийн бэлэг олгох тухай 2017-12-20 ҮЗЭХ
266 А/36 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-12-20 ҮЗЭХ
267 А/35 Сургалтад оролцуулах тухай 2017-12-12 ҮЗЭХ
268 А/34 Тусламж үзүүлэх тухай 2017-12-12 ҮЗЭХ
269 А/33 Эд хөрөнгийн тооллого хийх тухай 2017-12-04 ҮЗЭХ
270 А/32 Цэргийн штабын 2017 оны жилийн эцсийн нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2017-11-24 ҮЗЭХ