• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаал
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
271 А/31 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-11-20 ҮЗЭХ
272 А/30 Шагнах тухай 2017-10-31 ҮЗЭХ
273 А/29 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-10-19 ҮЗЭХ
274 А/28 Салбар комисс байгуулах тухай 2017-10-12 ҮЗЭХ
275 А/27 Ёс зүйн хороо шинэчлэн байгуулах тухай 2017-10-12 ҮЗЭХ
276 А/26 Тусламж үзүүлэх тухай 2017-10-06 ҮЗЭХ
277 А/25 Шагнах тухай 2017-10-06 ҮЗЭХ
278 А/24 Зөвлөл байгуулах тухай 2017-10-04 ҮЗЭХ
279 А/23 Хамтлаг байгуулах тухай 2017-10-04 ҮЗЭХ
280 А/22 Ажилчдыг эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэх үзлэгт ахмруулах тухай 2017-10-04 ҮЗЭХ
281 А/21 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-09-14 ҮЗЭХ
282 А/20 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2017-08-29 ҮЗЭХ
283 А/19 Нэмэгдэл цалин олгох тухай 2017-07-16 ҮЗЭХ
284 А/18 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-07-04 ҮЗЭХ
285 А/17 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-06-27 ҮЗЭХ
286 А/16 Эд хөрөнгийн тооллого хийх тухай 2017-06-23 ҮЗЭХ
287 А/15 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-06-23 ҮЗЭХ
288 А/14 Цэргийн штабын 2017 оны хагас жилийн нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2017-06-06 ҮЗЭХ
289 А/13 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-30 ҮЗЭХ
290 А/12 Хүүхдийн бэлэг олгох тухай 2017-05-30 ҮЗЭХ
291 А/11 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-05-09 ҮЗЭХ
292 А/10 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-05-01 ҮЗЭХ
293 А/09 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай 2017-03-17 ҮЗЭХ
294 А/08 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-17 ҮЗЭХ
295 А/07 Шагнах тухай 2017-03-16 ҮЗЭХ
296 А/06 Шагнах тухай 2017-03-14 ҮЗЭХ
297 А/05 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-03-09 ҮЗЭХ
298 А/04 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2017-03-07 ҮЗЭХ
299 А/03 Сургалтад оролцуулах тухай 2017-02-23 ҮЗЭХ
300 А/02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-01-27 ҮЗЭХ