• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаал
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
301 А/01 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2017-01-11 ҮЗЭХ
302 А/76 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-12-26 ҮЗЭХ
303 А/75 Тооллого хийх тухай 2016-12-26 ҮЗЭХ
304 А/74 Шагнах тухай 2016-12-26 ҮЗЭХ
305 А/73 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-12-23 ҮЗЭХ
306 А/72 2016 оны нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2016-12-22 ҮЗЭХ
307 А/71 Хүүхдийн бэлэг олгох тухай 2016-12-21 ҮЗЭХ
308 А/70 Шагнах тухай 2016-12-16 ҮЗЭХ
309 А/69 Цалинтай чөлөө олгох тухай 2016-12-14 ҮЗЭХ
310 А/68 Дагалдах мөнгөн шагнал олгох тухай 2016-12-14 ҮЗЭХ
311 А/67 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-12-14 ҮЗЭХ
312 А/66 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-12-13 ҮЗЭХ
313 А/65 Цэргийн штабын 2016 оныжилийн эцсийн нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2016-11-28 ҮЗЭХ
314 А/64 Шагнах тухай 2016-11-28 ҮЗЭХ
315 А/63 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2016-11-15 ҮЗЭХ
316 А/62 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-11-15 ҮЗЭХ
317 А/61 Дагалдах мөнгөн шагнал олгох тухай 2016-11-08 ҮЗЭХ
318 А/60 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-11-08 ҮЗЭХ
319 А/59 Тусламж үзүүлэх тухай 2016-11-01 ҮЗЭХ
320 А/58 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-10-24 ҮЗЭХ
321 А/57 Салбар комисс байгуулах тухай 2016-10-17 ҮЗЭХ
322 А/56 Тусламж үзүүлэх тухай 2016-10-17 ҮЗЭХ
323 А/55 Шагнах тухай 2016-09-29 ҮЗЭХ
324 А/54 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-29 ҮЗЭХ
325 А/53 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-28 ҮЗЭХ
326 А/52 Тусламж үзүүлэх тухай 2016-09-26 ҮЗЭХ
327 А/51 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-09-13 ҮЗЭХ
328 А/50 Шагнах тухай 2016-09-07 ҮЗЭХ
329 А/49 Төрийн архивын үзлэгийн мөрөөр хийх ажлын төлөвлөгөө батлах тухай 2016-09-07 ҮЗЭХ
330 А/48 Тусламж үзүүлэх тухай 2016-09-01