• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаал
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
211 А/48 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-12-06 ҮЗЭХ
212 A/47 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-12-04 ҮЗЭХ
213 А/46 Удирдамж, бүрэлдэхүүн, хуваарь батлах тухай 2018-11-16 ҮЗЭХ
214 А/45 Тушаал хүчингүй болгох тухай 2018-10-25 ҮЗЭХ
215 А/44 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-25 ҮЗЭХ
216 А/43 Дотоод журам шинэчлэн батлах тухай 2018-10-15 ҮЗЭХ
217 А/42 Салбар комисс байгуулах тухай 2018-10-12 ҮЗЭХ
218 А/41 Комисс томилох тухай 2018-10-08 ҮЗЭХ
219 А/40 Хяналтын заавар батлах тухай 2018-10-04 ҮЗЭХ
220 А/39 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-10-02 ҮЗЭХ
221 А/38 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-09-26 ҮЗЭХ
222 А/37 Н.Төмөр-Очирын ажлыг хүлээлцүүлэх тухай 2018-09-25 ҮЗЭХ
223 А/36 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-09-25 ҮЗЭХ
224 А/35 Журам батлах тухай 2018-09-19 ҮЗЭХ
225 А/34 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-09-18 ҮЗЭХ
226 А/33 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-09-18 ҮЗЭХ
227 А/32 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-09-11 ҮЗЭХ
228 А/31 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-09-10 ҮЗЭХ
229 А/30 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-08-22 ҮЗЭХ
230 А/29 Буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай 2018-08-16 ҮЗЭХ
231 А/28 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-07-02 ҮЗЭХ
232 А/27 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-07-02 ҮЗЭХ
233 А/26 Эргэлтийн хөрөнгө актлах тухай 2018-06-27 ҮЗЭХ
234 А/25 Тооллого хийх тухай 2018-06-14 ҮЗЭХ
235 А/24 Цэргийн штабын 2018 оны эхний хагас жилийн нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2018-06-06 ҮЗЭХ
236 А/23 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-06-05 ҮЗЭХ
237 А/22 Нууц хамгаалах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-06-04 ҮЗЭХ
238 А/21 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2018-05-24 ҮЗЭХ
239 А/20 Хүүхдийн бэлэг олгох тухай 2018-05-23 ҮЗЭХ
240 А/19 Сургалтад оролцуулах тухай 2018-05-22 ҮЗЭХ