• Албан ёсны цахим хуудас
Аймгийн ЗДТГ-ын даргын тушаал
# Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Файл үзэх
331 А/47 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-08-18 ҮЗЭХ
332 А/46 Тусламж үзүүлэх тухай 2016-07-18 ҮЗЭХ
333 А/45 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-07-08 ҮЗЭХ
334 А/44 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-07-08 ҮЗЭХ
335 А/43 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-07-08 ҮЗЭХ
336 А/42 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-07-04 ҮЗЭХ
337 А/41 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-07-01 ҮЗЭХ
338 А/40 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-07-01 ҮЗЭХ
339 А/39 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-06-27 ҮЗЭХ
340 А/38 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-06-21 ҮЗЭХ
341 А/37 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-06-21 ҮЗЭХ
342 А/36 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-06-21 ҮЗЭХ
343 А/35 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-06-21 ҮЗЭХ
344 А/34 Нэмэгдэл шинэчлэн тогтоох тухай 2016-06-17 ҮЗЭХ
345 А/33 Цалингийн нэмэгдлийг тасалбар болгох тухай 2016-06-16 ҮЗЭХ
346 А/32 Цэргийн штабын 2016 оны хагас жилийн нууц баримт бичгийн тооллого явуулах тухай 2016-06-16 ҮЗЭХ
347 А/31 Сахилгын шийтгэл ногдуулах тухай 2016-06-03
348 А/30 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-05-31 ҮЗЭХ
349 А/29 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-05-23 ҮЗЭХ
350 А/28 Тоног төхөөрөмж хүлээлцэх комисс байгуулах тухай 2016-05-20 ҮЗЭХ
351 А/27 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-05-20 ҮЗЭХ
352 А/26 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-05-11 ҮЗЭХ
353 А/25 Тооллого явуулах тухай 2016-05-03 ҮЗЭХ
354 А/24 Шагнах тухай 2016-04-26 ҮЗЭХ
355 А/23 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-04-21 ҮЗЭХ
356 А/22 Төрийн архивын цахим сангийн бүрдүүлэлт, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах журам батлах тухай 2016-04-21 ҮЗЭХ
357 А/21 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай 2016-04-21 ҮЗЭХ
358 А/20 Хөрөнгө зарцуулах тухай 2016-04-21 ҮЗЭХ
359 А/19 Тусламж үзүүлэх тухай 2016-04-21 ҮЗЭХ
360 А/18 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2016-04-12 ҮЗЭХ