• Албан ёсны цахим хуудас
Удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтын зар
УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
...

2022-09-13 17:07:56

Дэлгэрэнгүй..
ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛ /ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ/
...

2022-05-23 12:58:53

Дэлгэрэнгүй..
УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
...

2022-04-29 11:19:26

Дэлгэрэнгүй..
УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
...

2022-04-29 11:15:23

Дэлгэрэнгүй..
УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
...

2021-11-01 21:16:34

Дэлгэрэнгүй..
УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
...

2021-10-13 11:12:48

Дэлгэрэнгүй..
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨСВИЙН ШУУД ЗАХИРАГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
...

2021-09-27 18:16:14

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр сумын Засаг даргын Тамгын газрын даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-12-25 12:33:54

Дэлгэрэнгүй..
Өвөрхангай аймгийн Бүрд, Уянга, Есөнзүйл сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны даргын албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2020-12-25 12:18:40

Дэлгэрэнгүй..
Бат-Өлзий сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн эрхлэгчийн албан тушаалын сонгон шалгаруулах зарыг олон нийтэд мэдээлж байна.
...

2020-12-18 17:59:21

Дэлгэрэнгүй..