• Албан ёсны цахим хуудас
Гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зар
Шалгалтын зар
...

2023-05-02 16:20:00

Дэлгэрэнгүй..
ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
...

2023-01-30 11:07:23

Дэлгэрэнгүй..
ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
...

2023-01-30 11:02:50

Дэлгэрэнгүй..
ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР /ТУСЛАХ ТҮШМЭЛ/
...

2022-09-12 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР /ДЭС ТҮШМЭЛ/
...

2022-09-12 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР
...

2021-10-13 12:05:27

Дэлгэрэнгүй..
Гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын зар
...

2021-10-01 11:36:27

Дэлгэрэнгүй..
Бүрд, Богд сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Байгаль орчны асуудал хариуцсан мэргэжилтний /2/ албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2021-01-18 14:18:05

Дэлгэрэнгүй..
Бүрд, Хайрхандулаан, Уянга, Есөнзүйл, Нарийнтээл, Гучин-Ус, Тарагт, Бат-Өлзий, Сант, Хужирт, Баруунбаян-Улаан сумдын Хүнс, жижиг дунд үйлдвэр, хоршооны асуудал хариуцсан мэргэжилтний /11/ албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна
...

2021-01-18 14:17:14

Дэлгэрэнгүй..
Есөнзүйл, Нарийнтээл, Бат-Өлзий, Гучин-Ус сумдын Засаг даргын Тамгын газрын Төсөв, төрийн сангийн мэргэжилтний /4/ албан тушаалын сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд зарлаж байна.
...

2021-01-18 14:16:55

Дэлгэрэнгүй..